top of page

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og behandling af persondata på bodytherapy.dk/ og hos Body Therapy v/Klavs Thiessen

Body Therapy v/Klavs Thiessen behandler personoplysninger af forskellige årsager. Eksempelvis for at være i stand til at sælge en serviceydelse. Herudover har vi en række services hvor registrering er en forudsætning for at kunne benytte disse funktioner. Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Body Therapy v/Klavs Thiessen er dataansvarlig og spørgsmål omkring denne privatlivspolitik og behandlingen af persondata kan rettes til:

 

Body Therapy v/Klavs Thiessen
CVR: 37054984
E-mail – support: kontakt@bodytherapy.dk

Telefon : +45 20877322

Data Protection Officer : Klavs Thiessen

 

1) Hvad indsamles og hvad er formålet

Indsamling og behandling af personoplysninger er en forudsætning for at Body Therapy kan sælge varer og leverer services. Eksempelvis for at kunne etablere et kundeforhold, kontakte kunder, fremsende fakturaer, yde support, yde service i forbindelse med reklamationssager. Herudover er behandlingen af personlige data også en forudsætning for, at Me-Mover kan planlægge og styrer at opgaver i virksomheden løses og at Body Therapy kan betale løn.

Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser. Eksempler på personlige henførbare oplysninger som behandles i Body Therapy er:

 • Navn,

 • Adresse,

 • Telefon nr.

 • Mailadresse

 • CVR-nummer,

 • IP-adresse

 • Fakturanumre og

 • Betalingsoplysninger

 • Kreditnotanumre.

Hvornår behandler Body Therapy personlige oplysninger og hvor længe opbevares data?

 

2) Ansættelser og jobansøgninger

I forbindelse med behandlingen af jobansøgninger behandler Body Therapy personoplysninger om ansøgere. Eksempler på oplysninger er:

 • Navn

 • Adresse,

 • Telefon nr.

 • Mailadresse

 • Cpr nummer

Ved modtagelse af en ansøgning gemmes denne – vi gemmer kun oplysningerne så længe det tager at behandle ansøgningen.

Hvis ansøgningen ikke i ender med en ansættelse i Body Therapy, slettes ansøgningen og oplysningerne. Dette sker senest 4 måneder fra den dato ansøgningen blev modtaget. Giver ansøgeren samtykke til en længere opbevaringsperiode, opbevares oplysningerne så længe som det aftales eller til ansøgerne udtrykker at ville tilbagetrække sit samtykke.

 

3) Medarbejdere

For at kunne planlægge udførelsen af forskellige opgaver og til brug for lønudbetaling samt til evaluering opbevares forskellige oplysninger på medarbejdere.

Det er ikke nødvendigvis alle oplysningstyper vi opbevarer på alle medarbejdere.

Eksempler på oplysninger er:

 • Navn

 • Adresse,

 • Telefon nr.

 • Mailadresse

 • Cpr nummer

 • Bankoplysninger pension, skattefohold

 • Medarbejdernes besvarelser på evalueringer

 • Ledelsens evaluering af individuelle medarbejdere

 • Fortrolige oplysninger som medarbejderne selv afgiver – eksempelvis lægeerklæringer

 • Straffeattester

 

Body Therapy opbevarer medarbejderes oplysninger så længe det er strengt nødvendigt. Personaleoplysninger slettes senest 6 måneder efter en ansættelses ophør. Andre oplysninger kan opbevares længere som følge af lovkrav. Eksempelvis kræver regnskabsloven at bestemte typer bilag opbevares i 5 år.

 

4) Kunder

Når en kunde registreres behandles følgende oplysninger:

 • Navn

 • Adresse

 • Telefon Nr.

 • Mailadresse

 • Eventuelt firmanavn

 • Eventuelt Cvr nummer

 

Body Therapy har under, regnskabsloven, en forpligtelse til at opbevare fakturaer i 5 år.

Behandling af kunders personoplysninger sker primært i købssituationer. Vi registrere også visse kundeinformationer i forbindelse med levering, retur, vedligehold af produkter mv.

Retsgrundlaget findes i (GDPR) EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, afsnit b

 

5) Brud på persondataloven

Såfremt du som medlem, kunde eller samarbejdspartner mener, at Body Therapy har begået brud på persondatalovgivningen, bedes du venligt kontakte os på:

E-mail: kontakt@bodytherapy.dk

Henvendelsen skal indeholde:

Dit navn, adresse, e-mail-adresse & telefonnummer samt en detaljeret beskrivelse omkring hvilke regler du mener der er overtrådt og hvor dette er sket.

 

6) Dine oplysninger og rettigheder

Når personligt henførbare oplysninger opbevares af virksomheder har du flere rettigheder. I henhold til persondataloven har du ret til :

 • At bede om indblik i hvilke personoplysninger Body Therapy opbevarer

 • At bede om at Body Therapy sletter personoplysninger

 • At koorigere eller gøre indsigelse mod Body Therapy behandling af dine personoplysninger

 • At tage dine personoplysninger med dig på et letlæseligt format

 

Såfremt du som medlem, kunde eller samarbejdspartner mener, at Me-Mover har begået brud på persondatalovgivningen, bedes du venligt kontakte os på: kontakt@bodytherapy.dk

I denne forbindelse skal det bemærkes, at Body Therapy ikke i alle tilfælde har lov til at efterkomme anmodninger om at slette data. Dette sker i tilfælde hvor anden lovgivning forpligter Body Therapy til, at opbevare data. Eksempelvis årsregnskabsloven eller lovgivning der omhandler ansatte og tidligere ansatte.

 

Hvis du beder om at få slettet dine oplysninger vil der være services som Body Therapy tilbyder der ikke kan benyttes. BEMÆRK: Når du beder om, at blive slettet går der typisk 3 måneder før alle data er slettet fra sikkerhedskopier på vores netværk og samarbejdspartneres netværk.

 

7) Behandling af personoplysninger og sikkerhed

Vi opbevarer altid data således, at kun relevante medarbejdere har adgang til disse data. Data opbevares på krypteret og sikre servers indenfor Europa. Body Therapy benytter endvidere ssl kryptering så den data du sender over hjemmesiden og din computer ikke kan tilgås af andre undervejs.

 

Internt i Body Therapy foregår behandlingen af følsomme oplysninger efter nøje fastsatte retningslinjer.

 

8) Data overladt til underleverandører / databehandlere

Nogle oplysninger behandles af  Body Therapy eksterne samarbejdspartnere. I det omfang andre er databehandlere for Body Therapy indgår Body Therapy altid databehandleraftaler med disse selskaber. Dette sikre at følsomme data opbevares, behandles og slettes efter gældende lovgivning. Eksempelvis har Body Therapy en databehandleraftale med selskabet der levere serverplads

 

9) Behandling af data udenfor EU

Body Therapy videregiver ikke oplysninger til tredjeparter uden for EU og benytter ikke databehandlere der er etablere udenfor EU.

 

10) Videregivelse af data

Body Therapy videregiver ikke oplysninger til tredjepart

 

Opdateret: D. 2. August 2019

bottom of page